Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://pcd.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Udostępnianie informacji nieudostępnionych w BIP


Informacje publiczne nie udostępnione w BIP udostępniane są w następujący sposób:

 

1) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń znajdujących się w lokalach placówek :

 

  • PCDiPPP w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6 D,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6C,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Nowej Rudzie, ul. Piłsudskiego 4,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Słowackiego 4,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Szkolna 8,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 6-8,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 8,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Dusznikach Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6,

 

2) wgląd w treść dokumentów stanowiących informację publiczną w siedzibie PCDiPPP w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6 D, w godzinach i dniach roboczych, w sekretariacie PCDiPPP w Kłodzku.

 

3) udostępnienie informacji na pisemny wniosek na zasadach określonych w art. 12 do art 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. Nr 1764)

 

4) udostępnienie informacji na pisemny wniosek w celu ponownego wykorzystywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U. nr 352).

 

UDOSTĘPNIENIU NIE PODLEGAJĄ:


1) informacje nie będące informacją publiczną, w tym dane dotyczące prywatności osób pełniących funkcje,

2) informacje prawnie chronione, w tym informacje niejawne,

3) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy , w tym  w szczególności Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym  jednostki, dokumentacja zarządzania ryzykiem w jednostce

4) dane osobowe pracowników oraz klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym w szczególności: dane o wysokości pobieranych przez poszczególne osoby wynagrodzeń,  oraz dane o stanie zdrowia, wyznaniu, poglądach politycznych i innych informacji wrażliwych.


Data publikacji: 08.03.2017 23:12 Autor: Paweł Kopcio

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku