Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku

http://www.pcd.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcppklodzko.szkolnastrona.pl

Kategoria menu:Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje


|1|
Spis informacji publicznych (1)
Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Zaremba
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Zaremba
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Zaremba
Data wytworzenia informacji:  04.11.2020
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2017 22:52
Data weryfikacji:   07.11.2022 13:29
Data ostatniej zmiany:   07.11.2022 13:29 Rejestr zmian