Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku

http://www.pcd.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcppklodzko.szkolnastrona.pl
Instrukcja

Kategoria menu:

Akty prawne związane z Biuletynem Informacji Publicznych:

Aktualne akty prawne są dostępne na stronie: GOV.PL - BIP - Akty prawne

Instrukcja obsługi Biuletynu


Instrukcja obsługi


INSTRUKCJA OBSŁUGI


Wykaz wymagań prawnych
Akty prawne związane z Biuletynem Informacji Publicznych

 

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1784)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji I z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 ze zmianami).

Aktualna treść powyższej ustawy i rozporządzeń można znaleźć na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl)


Instrukcja obsługi Biuletynu


Informacje
Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Aby znaleźć informacje należy kliknąć na odpowiedni dział w menu przedmiotowym lub wyszukać ją za pomocą modułu wyszukiwania. Biuletyn Informacji Publicznej składa się z następujących elementów:

1. INFORMACJE O PODMIOCIEw tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o podmiocie, któremu jest poświęcony Biuletyn Informacji Publicznej.

1.1. Ostatnie wpisane informacjewyświetla wszystkie nowo wprowadzone informacje lub nowe informacje dotyczące wybranego przez internautę w oknie dialogowym działu. Domyślnie system wyświetla pogrubioną czcionką tytuły informacji oraz ich krótkie opisy, aby zobaczyć ich pełną treść należy kliknąć na wytłuszczony tytuł informacji lub na odnośnik szczegóły. Możliwe jest również wyświetlenie statystyk dla tych informacji używając odnośnika pokaż (ukryj) statystyki.

1.2. Dane adresowe-strona główna to strona główna z danymi teleadresowymi . Na tej stronie są też numery NIP i REGON, adres strony internetowej i poczty elektronicznej (wraz z odnośnikami umożliwiającymi podgląd wskazanego adresu lub wygenerowanie wiadomości e-mail bezpośrednio z tego miejsca), godziny urzędowania itp informacje;

1.3. Dla każdej informacji wyświetlane są bezpośrednio pod nią informacje statystyczne zawierające: - imię i nazwisko autora informacji wraz z linkiem umożliwiającym wysłanie do niego wiadomości e mail, - ilość wyświetleń danej informacji, - datę oraz dokładny czas wprowadzenia czytanej informacji,
- datę oraz dokładny czas publikacji czytanej informacji, - datę oraz dokładny czas ostatniej modyfikacji czytanej informacji; Dodatkowo możliwe jest śledzenie historii zmian w poszczególnych informacji poprzez opcję rejestr zmian, do którego można się dostać bezpośrednio z miejsca przeglądania danej informacji publicznej lub korzystając z odnośnika Rejestr zmian w dziale Inne informacje.

2. Ponadto serwis zawiera moduł wyszukiwania:

2.1. prostego w pustym polu obok przycisku szukaj wpisujemy szukany wyraz lub jego charakterystyczną część i po naciśnięciu szukaj lub klawisza enter system przeszuka całą bazę i wyświetli nam listę odnalezionych informacji zawierających ciąg znaków wpisanych do wyszukiwarki;

2.2. zaawansowane w celu zminimalizowania czasu otrzymania wyników wyszukiwania dodatkowo możemy określić rodzaj szukanej informacji: publiczna lub o wydziałach.

3. Elementy stałe serwisu:

3.1.logo BIP - po najechaniu na logo mamy możliwość wywołania w osobnym oknie ogólnopolskiej strony Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl),

3.2. licznik odwiedzin.


Data publikacji: 12.04.2017 15:00 Autor: Paweł Kopcio