Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku

http://www.pcd.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcppklodzko.szkolnastrona.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku

Adres:

ul. Bohaterów Getta 6 D
57-300 Kłodzko
tel. 74 647 51 41
email: centrum@pcpp.klodzko.pl, dyrektor@pcpp.klodzko.pl
NIP  883-18-19-913


Godziny urzędowania:

Powiatowe Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne w Kłodzku:

Sekretariat - poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Dyrektor - przyjmuje w każdy wtorek: 10.00 - 15.00

Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6C - poniedziałek, wtorek, sroda, piatek : 8.00 - 17.00, czwartek : 8.00 - 15.00; adres mailowy: klodzko@dbp.wroc.pl, bibliotekaped.kl@pcpp.klodzko.pl


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Szkolna 8 - poniedziałek - piątek: 7.30 - 17.00, sekretariat 7.30 - 15.30, tel. 74 867 37 69, adres mailowy: por.kl@pcpp.klodzko.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłodzku Filia Bystrzyca Kłodzka, ul. Słowackiego 4 - poniedziałek-  piątek: 7.30 - 17.00;  tel. (74) 644 28 82, adres mailowy: por.bk@pcpp.klodzko.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłodzku Filia Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 6 - poniedziałek - piątek: 7.30 - 17.00, tel. 74 866 98 12, adres mailowy por.dusz@pcpp.klodzko.pl,


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłodzku Filia  Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 - poniedziałek -  piątek: 7.30 - 17.00, tel. 74 872 26 81, adres mailowy: por.nr@pcpp.klodzko.pl


ul. Bohaterów Getta 6 D
57-300 Kłodzko
fax. 74 865 91 61, tel. 74 647 51 41
e-mail: centrum@pcpp.klodzko.pl

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urszula Hoffman
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Urszula Hoffman
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Zaremba
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ryszard Ryll
Data wytworzenia informacji:  17.12.2010
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2010 09:07
Data weryfikacji:   17.12.2010 12:50
Data ostatniej zmiany:   07.11.2022 13:35 Rejestr zmian